Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacja pokonferencyjna w RAP-ie!

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 8 (2022) numer „Rocznika Administracji Publicznej”, czasopisma naukowego Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieNumer został opublikowany na stronie internetowej czasopisma: Rocznik Administracji Publicznej (ejournals.eu) – wersja elektroniczna publikowana na stronie internetowej ma charakter referencyjny. W tym numerze zostały opublikowane m.in. artykuły wygłoszone podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jean Monnet Module „Europa, demokracja i prawa podstawowe”, która odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2022 r. Zapraszamy do lektury!