Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół

dr Agata Nodżak – kierownik Projektu, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Absolwentka studiów magisterskich (1996-2001) oraz doktoranckich (2001-2005) na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego uzyskała na podstawie rozprawy pt. „Prawo do informacji publicznej” (pod opieką naukową prof. dr hab. Józefa Filipka). Wykładowca prawa administracyjnego, w tym prawa postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa informacji niejawnych, europejskich instytucji ochrony danych osobowych. Autor komentarzy, monografii i artykułów naukowych.

Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Była urzędniczka administracji samorządowej (Urząd Miasta Krakowa), zajmująca się problematyką postępowania administracyjnego, prawa dostępu do informacji publicznej oraz legislacji w administracji publicznej (szkolenia i warsztaty dla pracowników administracji i oświaty oraz dla uczniów szkół średnich). Uczestniczka projektów naukowych i edukacyjnych, m.in. projektu Jean Monnet Module „National Public Administration and European Integration” (2016-2019) i projektu edukacyjnego „Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego” (2016). Redaktor naczelny (2015-2020 z-ca red. nacz.) czasopisma naukowego „Rocznik Administracji Publicznej”.

W ramach Projektu prowadzi:

agata.nodzak@up.krakow.pl

0000-0003-4779-0030

 dr hab. Anna Kalisz – doktor habilitowany nauk prawnych.

Absolwentka summa cum laude WPiA UMCS. Stypendystka i uczestniczka programów międzynarodowych (USA, Bruksela), uczestniczka projektów i grantów naukowych, absolwentka studiów i kursów podyplomowych (prawa człowieka, mediacje, filozofia), visiting professor uczelni zagranicznych, wykładowca na aplikacji radcowskiej oraz na szkolenich dla sędziów i radców prawnych, a także na kursach dla mediatorów. Recenzentka projektów badawczych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Członek Rady Konsultacyjnej Środowisk Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury.

Radca prawny, były mediator sądowy – obecnie pracownik V Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA (ekspert od szeroko pojętego prawa europejskiego – w tym prawa Unii Europejskiej oraz europejskiego systemu ochrony praw człowieka).

W ramach Projektu prowadzi:

anna.kalisz@up.krakow.pl

0000-0001-9855-0067

 

dr Anna Juryk – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo prywatne międzynarodowe). W latach 2011-2020 zatrudniona w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2020 r. adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Prelegentka i uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych m.in. w Hongkongu, Heidelbergu, Kiszyniowie, Mediolanie, Paryżu. Stypendystka stypendium naukowego im. Florentyny Kogutowskiej (2009), Haskiej Akademii Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2006), także wykonawca grantu (2009, „Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym”) oraz kierownik (2018-2019, „Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej?”). Wielokrotnie prowadziła kwerendy badawcze w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu (2009, 2013, 2015, 2016, 2017).

Naukowo zajmuje się przede wszystkim alimentami w sprawach transgranicznych, międzynarodową ochroną dorosłych, międzynarodowym prawem rodzinnym oraz międzynarodowym postępowaniem cywilnym.

W ramach Projektu prowadzi:

annajuryk@interia.pl

0000-0002-5057-3734

dr Kaja Kowalczewska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice na Uniwersytecie Wrocławskim.  Absolwentka WPiA UJ (magister prawa i doktor nauk prawnych), studiów Master 2 z zakresu prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu i na Uniwersytecie w Orleanie oraz interdyscyplinarnych studiów europejskich w Kolegium Europejskim w Natolinie. W latach 2017-2022 radca prawny we Frank Bold w Krakowie, gdzie zajmowała się prawem administracyjnym, a szczególnie prawem ochrony środowiska.

W ramach pracy naukowej brała udział w licznych konferencjach, szkołach i stypendiach z zakresu prawa, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych na całym świecie (Australia, Czechy, Estonia, Francja, Holandia, Izrael, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja). Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, a w szczególności w prawie konfliktów zbrojnych i prawie nowych technologii (robotization of warfare).

W ramach Projektu prowadzi:

kaja.kowalczewska@up.krakow.pl

0000-0002-9799-9150

 

dr Monika Skowrońska – Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej”.

W 2004r. obroniłam doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2014r. pracuję na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ponadto, wykonuję zawód radcy prawnego w jednostce administracji publicznej; jestem członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, przewodniczącą Okręgowego Zespołu Wizytatorów, członkiem Komisji ds. wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wykładowcą na aplikacji radcowskiej w OIRP w Krakowie.

W ramach Projektu prowadzi:

monika.skowronska@up.krakow.pl

0000-0001-5504-8202

dr Piotr Uhma – doktor prawa, wykładowca akademicki, radca prawny, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki, Prawa Karnego i Międzynarodowego Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam też uzyskał stopień doktora prawa. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Spółek na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: staż po-doktorski w USA (University of Georgia School of Law). Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD: staż po-doktorski w Niemczech (Institut für Öffentliches Recht, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main).

W ramach Projektu prowadzi:

piotr.uhma@up.krakow.pl
 0000-0002-0559-2151