Przejdź do menu Przejdź do treści

Ochrona prywatności w prawie UE

Kurs prowadzony w języku polskim przez dr Agatę Nodżak i dr Monikę Skowrońską.

W trakcie kursu omówione zostaną m.in.:

1. Geneza prawnej ochrony prywatności. Podstawowe pojęcia i definicje.
2. Prawo do prywatności na płaszczyźnie poszczególnych gałęzi prawa.
3. Prawo do prywatności w kontekście ochrony dóbr osobistych.
4. Konstrukcja prawa do prywatności w prawie UE. Prawo UE jako narzędzie podnoszenia standardów w obszarze prywatności.
5. Ochrona prywatności w kontekście społeczeństwa informacyjnego.
6. Prawo do wizerunku.
7. Tajemnica korespondencji i jej ochrona
8. Ochrona miru domowego.
9. Poczucie przynależności do określonej płci. Kwestie transseksualizmu.
10. Ochrona prywatności w kontekście ochrony życia rodzinnego.
11. Ochrona danych osobowych.
12. Ograniczenia prawa do prywatności; zgoda posiadacza praw i umowy zezwalające na naruszenie prywatności; komercjalizacja prywatności; ochrona prywatności osób „publicznych” i prowadzących działalność publiczną, osób znanych, pełniących funkcje publiczne; ochrona prywatności a bezpieczeństwo publiczne.

Kurs w wymiarze 30 godzin (4 ECTS) łączy w sobie wykład z metodami pracy zespołowej i indywidulanej na bazie kazusów.

 

Karta kursu – Ochrona prywatności w prawie UE